Airco- en VRF-installaties

Werk jij als storingsmonteur of onderhoudsmonteur en heb je weinig kennis van airco- en VRF-installaties? Dan is deze training iets voor jou! In de training leer jij alles over inspectie, onderhoud en het oplossen van storingen aan airco- en VRF-installaties. Denk daarbij aan o.a. het begrijpen van de werking op basis van schema's en documentatie, het testen van de installatie, het snappen van de basis van het koelkringloopproces voor koelen en verwarmen, metingen uitvoeren om de juiste werking te beoordelen, inspecteren en advies geven over vervanging of reparatie en het oplossen van storingen.

Richting: Koudetechniek

Tarief: € 3.605,- (excl.btw)

Doelstelling
Na het afronden van de training Airco- en VRF-installaties kun je deze installaties inspecteren, testen, metingen verrichten en storingen verhelpen. Jouw vakkennis over de werking van airco- en VRF-installaties is vergroot en daarnaast begrijp je de basis van het koelkringloopproces voor verwarmen en koelen.

Inhoud
Theorie

 • Films uit de praktijk en animaties ondersteunen de theorie van de training
 • Begrippen met betrekking tot het koelkringloopproces: verdampen, condenseren, expanderen en comprimeren
 • De koelkringloop en het h-log p-diagram
 • Kennis van koudemiddelen, toepassing en veiligheid 
 • De opbouw en werking van verschillende type airco- en VRF-installaties 
 • De functie en werking van de verschillende componenten in de binnen- en buitendelen van de installaties
 • Regel- en beveiligingsapparatuur
 • Installaties in bedrijf stellen, op juiste werking controleren en instellen
 • Kennis van klimaataspecten, behaaglijkheid
 • Schema's lezen van airco- en VRF-installaties uit de praktijk
 • Storing zoeken, onderhouds- en servicewerkzaamheden
 • Gebruik maken van storingsmeldingen en codes bij het oplossen van storingen 
 • Gebruik maken van software voor het uitlezen van procesgegevens bij VRF-systemen  

Praktijk
De training Airco- en VRF-installaties bevat 4 dagdelen practicum waarin het volgende aan bod komt:

 • Airco- en VRF-systemen, opbouw en werking (2 dagdelen)
 • Testen werking controleren van van singel-, multisplitsystemen en VRF-systemen, herkenning van componenten in het buitendeel
 • Oefenen in schemalezen en begrijpen van het koelkringloopproces
 • Uitvoeren van metingen, meet- inspectierapport invullen en deze vertalen naar een h-log p-diagram
 • Inspectie en storingzoeken (2 dagdelen)
 • Inspectie uitvoeren, metingen verrichten, nulmeting uitvoeren 
 • Herkennen, lokaliseren en oplossen van storingen
 • Gebruikmaken van koeltechnisch gereedschap, schema’s, handleidingen en logboeken

Lunch
Tijdens de training zorgen wij voor koffie/thee. Daarnaast bieden wij een lunch aan.

Examen

Deze training wordt met een digitaal examen afgesloten. Bij een positief eindresultaat ontvang je een diploma.

Overige informatie
Niveau: 2-3
Studie Belasting Uren (SBU): 0

Studie Contact Uren (SCU): op aanvraag
Doelgroep: 
Basiskennis van Aircotechniek
Aansluiting bij doelgroep: 
Aanvangsniveau/eisen vooropleiding: 
Een technische voortraining op minimaal mbo-3 niveau of vergelijkbaar is gewenst, met minimaal basiskennis van Aircotechniek. De training basis aircotechniek is eveneens een goede basis.


 

Inschrijven


 


   Kijk hieronder voor de beschikbare trainingsmogelijkheden
   bij jou in de buurt!

Heb je nog vragen?