Praktijkexamen CO erkenning - combi profiel

Deze vermelding heeft u nodig om als zelfstandige of uw werkgever in staat te stellen de bedrijfscertificering in het kader van de wettelijke regeling voor certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (de Gasketelwet) aan te vragen.

Richting: Installatietechniek

Tarief: € 637,- (excl. btw)

Doelstelling
De doelstelling van dit praktijkexamen is het aantonen van jouw kennis- en vaardigheden m.b.t. de eisen die gesteld worden om werkzaamheden in het kader van de Gasketelwet te mogen uitvoeren. 

Inhoud
Het praktijkexamen zal bestaan uit één of meerdere voor jou passende praktijkopdrachten. 

Lunch
Tijdens de training zorgen wij voor koffie/thee. Daarnaast bieden wij een lunch aan.

Examen
Bij goed gevolg van de theorietoets en het praktijkexamen ontvang je een Bewijs van Vakmanschap waarmee je jouw vakbekwaamheid kunt aantonen. Ook wordt jouw vakmanschap geregistreerd in het centraal register.

Overige informatie
Duur: 1 dag
Niveau: 2-3
Studie Belasting Uren (SBU): 0 

Studie Contact Uren (SCU): 8
Doelgroep: 
afgeronde theorietoets van vakmanschapco verplicht
Aansluiting bij doelgroep: 
Aanvangsniveau/eisen vooropleiding: v
oor deze training is kennis van de werking van het gastoestel noodzakelijk en een succesvol afgeronde theorietoets van vakmanschapco verplicht

Voorbereidingsadvies
Op zoek naar een training die je ter voorbereiding op dit examen kunt volgen?
Kijk dan eens naar:

Inschrijven


 

Aanmelden voor een praktijkexamen CO erkenning bij IW kan via de website van Vakmanschap CO

 

Heb je nog vragen?