Praktijkexamen CO erkenning - enkel profiel

De CO-certificering is per 1 april 2023 verplicht voor alle bedrijven en technici die werken aan gasverbrandingstoestellen. Om te mogen werken aan gasverbrandingsinstallaties, moet je als bedrijf gecertificeerd worden. Een van de voorwaarden is dat het vakmanschap van de monteur(s) aantoonbaar moet zijn. Dat is mogelijk door het met succes afsluiten van de Theorietoets CO en het Praktijkexamen CO.

Richting: Installatietechniek

Tarief: € 335,- (excl. btw)

Doelstelling
De doelstelling van dit praktijkexamen is het aantonen van jouw kennis en vaardigheden m.b.t. de eisen die gesteld worden om werkzaamheden in het kader van de Gasketelwet te mogen uitvoeren. 

Inhoud
Het praktijkexamen zal bestaan uit één of meerdere praktijkopdrachten die horen bij het door jou gekozen profiel

Lunch
Tijdens de training zorgen wij voor koffie/thee. 

Examen
Bij goed gevolg van de theorietoets en het praktijkexamen ontvang je een Bewijs van Vakmanschap waarmee je jouw vakbekwaamheid kunt aantonen. Ook wordt jouw vakmanschap geregistreerd in het centraal register.

Overige informatie
Duur: 0,5 dag
Niveau: 2-3
Studie Belasting Uren (SBU): 0

Studie Contact Uren (SCU): 4
Doelgroep: 
afgeronde theorietoets van vakmanschapco verplicht
Aansluiting bij doelgroep: 
Aanvangsniveau/eisen vooropleiding: v
oor deze training is kennis van de werking van het gastoestel noodzakelijk en een succesvol afgeronde theorietoets van vakmanschapco verplicht

Voorbereidingsadvies
Op zoek naar een training die je ter voorbereiding op dit examen kunt volgen?
Kijk dan eens naar:

Inschrijven


 

Aanmelden voor een praktijkexamen CO erkenning bij IW kan via de website van Vakmanschap CO

 

Heb je nog vragen?