VCA VOL (leidinggevenden)

Ben jij een leidinggevende in jouw bedrijf? Dan is de training Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA-VOL bedoeld voor jou. Als een organisatie het VCA-bedrijfscertificaat wil behalen dan is één van de certificeringseisen dat alle leidinggevende medewerkers beschikken over het VCA VOL diploma

Richting: Arbo, Veiligheid en Regelgeving

Tarief: € 235 (excl. btw)

Doelstelling
Door het volgen van deze training voldoen zowel jouw werkgever als jijzelf aan de in de Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbare deskundigheid.

Inhoud
Theorie

 • Arbowetgeving en milieuwetgeving
 • Leidinggeven aan veilig werken
 • Opzetten VCA-systeem
 • Risico’s en veiligheid
 • Risico, ongeval en veiligheid
 • Taakrisico-analyse en bedrijfsnoodorganisatie
 • Brand, explosiegevaar en gevaarlijke stoffen
 • Fysische gevaren (geluid, trillingen, verlichting, klimaat, ergonomie, etc.)
 • Elektriciteit
 • Besloten ruimten, onderhoud en werkvergunningen
 • Hijsen en heffen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Lunch
Tijdens de training zorgen wij voor koffie/thee. Daarnaast bieden wij een lunch aan.

Examen
Na het afronden van deze training en een positieve afsluiting van het examen, ontvang je het VCA-VOL diploma. De wettelijke geldigheidsduur bedraagt 10 jaar

Overige informatie
Duur: 1 dag
Niveau: 2-3
Studie Belasting Uren (SBU): 0

Studie Contact Uren (SCU): 8
Doelgroep: 
(eerste) monteur installatie- of elektrotechniek
Aansluiting bij doelgroep: 
Aanvangsniveau/eisen vooropleiding: 
Voor deze training is geen voortraining noodzakelijk.

Vervolgadvies
Op zoek naar een training die je na afronding van deze training kunt volgen?
Kijk dan eens naar:

Inschrijven


 


   Kijk hieronder voor de beschikbare trainingsmogelijkheden
   bij jou in de buurt!

Heb je nog vragen?