Ventilatiesystemen: Onderhoud

Heb je de nodige kennis over ventilatiesystemen, maar wil je ook onderhoudswerkzaamheden uit kunnen voeren?  Om deze training goed te kunnen volgen, is het wel belangrijk dat je al basiskennis hebt op het gebied van ventilatietechniek. Daarom is het verstandig om eerst deel te nemen aan de training ‘Ventilatiesystemen -toepassing en werking. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met branchevereniging Binnenklimaat Nederland. 

Richting: Duurzame Energie & Binnenklimaat

Tarief: € 775,- (excl. btw)

Doelstelling
Na afloop van deze praktijkgerichte training kun je een groot deel van het onderhoud aan ventilatiesystemen zelf uitvoeren. Deze training stelt je in staat om ventilatiesystemen in een woonhuis te inspecteren. Je kan eerstelijnsonderhoud uitvoeren en eerstelijnsproblemen met de installatie oplossen. Na afloop van deze praktijkgerichte training kan je een groot deel van het onderhoud aan ventilatiesystemen zelf uitvoeren.

Inhoud

  • Het belang van onderhoud
  • Het ventilatiekeurmerk
  • Onderhoud aan ventielen
  • Onderhoud aan luchtkanalen
  • Oderhoud aan ventilatoren
  • Onderhoud aan brandkleppen
  • Onderhoud aan mechanische box
  • Onderhoud aan WTW-unit
  • Bouwkundig onderhoud

Lunch
Tijdens de training zorgen wij voor koffie/thee. Daarnaast bieden wij een lunch aan.

Examen
Na afloop ontvang je een deelnamecertificaat van IW Nederland. 

Overige informatie
Duur: 2 dagen
Niveau: 2-3
Studie Belasting Uren (SBU): 0

Stude Contact Uren (SCU): 16
Doelgroep: 
(aankomend) monteur Installatietechniek.
Aansluiting bij doelgroep: -
Aanvangsniveau/eisen vooropleiding: 
Om deze training goed te kunnen volgen is het belangrijk dat je basiskennis hebt van ventilatiesystemen, bijvoorbeeld door het volgen van de training
Ventilatiesystemen - toepassing en werking. Ook is het een pre om de algemene vaardigheden te bezitten die vereist zijn in de installatiebranche. Tevens moet je veilig kunnen werken op hoogte en veilig kunnen werken als vakbekwaam persoon volgens de NEN 3140

Vervolgadvies
Op zoek naar een training die je na afronding van deze training kunt volgen?
Kijk dan eens naar:

Inschrijven


 


   Kijk hieronder voor de beschikbare trainingsmogelijkheden
   bij jou in de buurt!

Heb je nog vragen?